2006
Filmska produkcija

sabina.brankovic@sff.ba

Zelenih beretki 12
71000 Sarajevo

ALHEMIJA FILM
Filmska i video produkcija

alhemija@live.com

Koševo 34
71000 Sarajevo

ALJAZEERA BALKANS
Dokumentarni film i TV produkcija

sead.kresevljakovic@aljazeera.net
+387 33 897 200

Trg djece Sarajeva 1
71000 Sarajevo

ARTSERVIS
Distribucija

altijana.maric@sff.ba
+387 33 66 81 86

Hamdije Kreševljakovića 13
71000 Sarajevo

BLOW UP
Kreativna event produkcija, rental

info@blowup.ba
www.blowup.ba
+387 33 26 10 55

Isaka Samokovlije b.b.
71000 Sarajevo

BURNING PEACOCK
Filmska i pozorišna produkcija

info@burningpeacock.com
+387 66 29 07 77

Zagrebačka 39
71000 Sarajevo

DEBLOKADA
Filmska produkcija

info@deblokada.ba
www.deblokada.ba
+387 33 66 85 59

Kranjčevića 43
71000 Sarajevo

DEPO
Filmska, TV i internet produkcija

amira.kudumovic@gmail.com
www.depo.ba
+387 66 33 31 36

Kemala Kapetanovića 17
71000 Sarajevo

DOKUMENT
Filmska i TV produkcija, marketing

inestanovic@icloud.com
alembabic@me.com
www.dokument.ba
+387 33 57 02 10

Logavina 12
71000 Sarajevo

EAST WEST CENTAR
Pozorišna i filmska produkcija

eastwest@eastwest.ba
www.eastwest.ba
+387 33 44 51 67

Hamdije Kreševljakovića 27
71000 Sarajevo

FABRIKA
Marketing, produkcija i postprodukcija

nevena@fabrika.com
www.fabrika.com
Tel. : +387 33 25 39 00

Zmaja od Bosne 47A
71000 Sarajevo

FILM HOUSE
Filmska i video produkcija

info@filmhouse.ba
www.filmhouse.ba
+387 33 20 05 42

Antuna Hangija 65
71000 Sarajevo

FIST SARAJEVO
TV i filmska produkcija

fist@fist.co.ba
www.fist.ba
+387 33 20 99 55

Alipašina 19
71000 Sarajevo

FLASH
Marketing i produkcija

flash@flash.com.ba
www.flashproduction.ba
+387 33 72 02 30

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo

FORUM
Filmska produkcija i distribucija

forum@bih.net.ba
www.forum.co.ba
+387 33 44 36 16

Mis Irbina 2
71000 Sarajevo

FULL MEDIA
Filmska produkcija i marketing

comprex@bih.net.ba
www.fullmediasarajevo.com
+387 33 65 06 15

Brčanska 16a
71000 Sarajevo

HAVA
Filmska, TV i pozorišna produkcija

hava.film@gmail.com
www.hava.ba

Grbavička 14a
71000 Sarajevo

HAYAT PRODUCTION
TV, muzička i video produkcija

prprodukcija@hayat.ba
www.hayatproduction.ba
+387 33 58 08 88

Jošanička 55
71320 Vogošća

HEFT
Filmska, TV i pozorišna produkcija

almir@heft.ba
www.heft.ba
+387 61 81 28 88

Čekaluša 21
71000 Sarajevo

MAGACIN KABARE
Pozorišna, video i filmska produkcija

emir@magacinkabare.com
www.magacinkabare.com
+387 66 93 50 42

Čekaluša 14
71000 Sarajevo

MARLETTI
TV i filmska produkcija, reklame

armin@marletti.ba
www.marletti.ba
+387 33 22 33 23

Budakovići 30
71000 Sarajevo

MEBIUS FILM
TV i filmska produkcija

mebius@bih.net.ba
+387 33 46 33 36

Bajrama Zenunija 4/15
71000 Sarajevo

NOVI FILM
Filmska i video produkcija, distribucija

production@novi-film.com
www.novi-film.com
+387 61 18 12 539

Rudolfa Rude Tomića 34
71000 Sarajevo

OBALA ART CENTAR
Filmska distribucija

info@oac.ba
+387 33 668 186

Hamdije Kreševljakovića 13
71000 Sarajevo

PRIME TIME PRODUCTION
Filmska i TV produkcija, animacija, marketing

adnan@primetime.co.ba
www.primetime.co.ba
+387 33 71 80 35

Ljubljanska b.b.
71000 Sarajevo

PANGLAS
Filmska i video produkcija, gradacija boja, rental

mustafamustafic@hotmail.com
almir.djikoli@gmail.com
+387 61 13 92 66

Avde Hume 8
71000 Sarajevo

PROFIL 2
Filmska produkcija

dizdarevicnenad@hotmail.com
+387 62 87 76 91
Branilaca Sarajeva 30
71000 Sarajevo

BHRT–RADIO TELEVISION OF BiH
Filmska i TV produkcija

press@rtvfbih.ba
selmadc@rtvfbih.ba
+387 33 46 40 70

Bulevar Meše Selimovića 12
71000 Sarajevo

REFRESH PRODUCTION
Filmska i TV produkcija

produkcija@refresh.ba
www.refresh.ba
+387 33 21 10 93

Splitska 11
71000 Sarajevo

RELATIVE PICTURES
Filmska produkcija

relative.pics@gmail.com
+387 62 64 86 66

Alipašina 7/4
71000 Sarajevo

SAGA
Filmska i TV produkcija

saga@sagafilm.com
www.sagafilm.com
+387 33 66 68 11

Hakije Kulenovića 7
71000 Sarajevo

SCCA/pro.ba
Filmska, TV i video produkcija

office@pro.ba
www.pro.ba
+387 33 44 45 35

Nedžada Mušića 4
71000 Sarajevo

SCENA
Filmska produkcija

+387 62 33 31 36

Zvornička 27
71000 Sarajevo

SCOUT FILM
Filmska produkcija

scout@scout.ba
www.scout.ba
+387 33 64 26 00

Kemala Kapetanovića 17
71000 Sarajevo

ZONA TALENT AGENCY
Casting agencija

anila@zonatalents.ba
www.zonatalents.ba
+387 33 23 81 23

Skenderija 44/IV
71000 Sarajevo

PIXEL4K (member of CINEA Entertainment)
Agencija za produkciju i distribuciju filmova i serija i audiovideo sadržaja

Amiterm doo Sarajevo
Alifakovac 15

www.pixel4k.omladinski.ba
pixel4k@omladinski.ba

OFF Talents (member of CINEA Entertainment)
Agencija, za edukaciju, promociju i menađment mladih talenata

Udruženje Mladih Umjetnika
Akifa Šeremeta 10

www.offtalents.com
talents@omladinski.ba