sff logo novi

Sarajevo Film Festival je vodeći filmski festival u Jugoistočnoj Evropi, koji pokriva domaću, regionalnu i međunarodnu produkciju. Svake godine festival okuplja veliki broj stranih i domaćih gostiju, filmskih profesionalaca i širu publiku. Za sedam dana trajanja festivala prikaže se preko 200 filmova, bude akreditovano preko 3.000 gostiju, a preko 100.000 ljudi posjeti festivalske programe.

Sarajevo Film Festival nastao je 1995. godine pred kraj četverogodišnje opsade Sarajeva u želji da se pomogne obnova civilnog društva i održi kosmopolitski duh grada.

Danas je Sarajevo Film Festival priznati međunarodni filmski festival koji najbolje regionalne filmove, talente i buduće projekte predstavlja široj međunarodnoj javnosti. Festival nudi takmičarske i netakmičarske programe, a za najbolja ostvarenja u regionalnim takmičarskim programima dodjeljuje se nagrada Srce Sarajeva.

Sarajevo Film Festival je i glavno mjesto susreta za filmske profesionalce u Jugoistočnoj Evropi na Danima filmske industrije CineLink, dok je Talents Sarajevo obrazovna platforma za kvalitetnu obuku mladih talenata iz regije.

Sarajevo Film Festival se održava svake godine sredinom augusta u izvanrednoj festivalskoj atmosferi, kao poseban događaj koji kod građana Sarajeva stvara osjećaj pripadnosti i građanskog ponosa.