Sarajevo je 28. aprila 2022. godine proglašeno jednim od uspješnih kandidata za pridruživanje inicijativi 100 Horizon Europe Mission, koja za cilj ima stvaranje 100 pametnih i klimatski neutralnih gradova u roku od jedne decenije, te njihovo korištenje kao čvorišta za eksperimente i inovacije kako bi se drugi evropski gradovi usmjerili ka tome da postanu ugljično neutralni do 2050. godine. Od preko 800 zainteresiranih gradova EU, 377 je podnijelo zahtjeve, što predstavlja preko 18% stanovništva EU. Zahtjev za Sarajevo predvodio je Edin Forto, premijer Kantona Sarajevo, a supotpisali su ga Benjamina Karić, gradonačelnica Grada Sarajeva, Ljubiša Ćosić, gradonačelnik Grada Istočnog Sarajeva i sve općine u okviru sarajevskog funkcionalnog urbanog područja.

Sarajevo se suočava sa brojnim izazovima da postane ugljično neutralno, uključujući alarmantno visoke nivoe zimskog zagađenja, oslanjanje na fosilna goriva za svoju ekonomiju i stalno povećanje emisija stakleničkih gasova. Potrošnja fosilnih goriva i emisije stakleničkih plinova u gradu porasle su za 2,7% godišnje tokom najmanje jedne decenije, dok je potrošnja dizela u transportnom sektoru porasla za 400%. Osim toga, svaki građanin Sarajeva proizvodi oko 5,5 tona CO2 godišnje, uglavnom od grijanja i transporta (dok je prosječna godišnja potrošnja građana EU iznosila 6,9 tona CO2 u 2019. godini, prema podacima Evropske agencije za okoliš).

Međutim, postoje rješenja za ove izazove, kao što su komunalno grijanje na obnovljive izvore energije, toplotne pumpe, zgrade s nultom neto energijom, e-busevi i e-automobili, biološke inicijative za planiranje zelenih gradova, sistemi kružne ekonomije i promovisanje hodanja i biciklizma. Implementacija ovih rješenja moguća je u roku od jedne decenije, jer je sarajevska populacija od manje od 500.000 građana dovoljno kompaktna da je učini praktičnom.

Koalicija Net Zero, uključujući organizacije kao što su Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka, Delegacija EU u BiH, Ambasada Francuske, Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit, Ambasada Švicarske u BiH, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država/USAID, Svjetska banka, Međunarodna finansijska korporacija, Razvojna banka Kfw i Švicarska razvojna saradnja, izričito podržavaju napore Sarajeva da postigne ugljičnu neutralnost.

 

Posvećenost Sarajevo Film Festivala održivosti

 

Sarajevo Film Festival (SFF) je posvećen promovisanju društvenih promjena kroz film, kulturnu razmjenu i podršku humanitarnim projektima u skladu sa Programom Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine i postizanju 17 ciljeva održivog razvoja (SDG). Kao lider u filmskoj industriji jugoistočne Evrope, SFF zauzima proaktivan pristup promoviranju svjesnih poslovnih praksi u oblasti zaštite okoliša.

Kao važno društveno čvorište, SFF želi iskoristiti svoje resurse i kapacitete za promociju svijesti o ekološkim pitanjima i inspirisati individualne i društvene promjene. Aktivnosti SFF-a osmišljene za održiviji rad ograničene su na raspoložive resurse, ali će poslužiti kao osnova za dugoročne prakse koje će se provoditi.

SFF je 2021. godine pokrenuo trogodišnji program “Ozelenjavanje SFF-a”, kako bi poboljšao rad festivala čineći ga energetski efikasnijim, smanjujući njegovo korištenje resursa i primjenjujući održive pristupe poslovanju. To uključuje procedure nabavke “ozelenjavanja”, uvođenje bicikala i električnih ili hibridnih vozila za prevoz gostiju festivala, osiguravanje upotrebe efikasne rasvjete na festivalskim lokacijama, distribuciju kanti za reciklažu na svim lokacijama festivala i upotrebu recikliranog papira. SFF je angažovao zelenog konsultanta za pomoć u provođenju akcionog plana održivosti i proveo je punu studiju inventara stakleničkih plinova (GHG) 2022. godine. Uz informacije zasnovane na podacima, SFF može donositi pametne odluke i provoditi ekološke mjere koje progresivno smanjuju atmosferske emisije koje će rezultirati nultom neto emisijom za sve svoje pop-up lokacije prikazivanja do 2025. godine.