fondacija

Fondacija za kinematografiju Sarajevo osnovana je s ciljem obezbjeđivanja sredstava za stimulisanje, razvoj i unapređivanje filmskog stvaralaštva, filmske proizvodnje i poduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U oblasti kinematografije, Fondacija posebno podstiče i potpomaže:

• proizvodnju filmova,
• zaštitu, čuvanje i prezentovanje arhivske i filmske građe,
• organizovanje filmskih manifestacija,
• stvaraoce, institucije, strukovna udruženja i asocijacije,
• očuvanje i unapređenje kulturnih vrijednosti,
• projekte naučno-istraživačkog karaktera,
• izdavačke djelatnosti,
• edukacije i stručno usavršavanje kadrova,
• međunarodno povezivanje, saradnju i razmjene, te
• prilagođavanje tehnološkim i organizacionim promjenama, kao i razvoj tehničkih standarda.

Sredstva Fondacije koriste se za podršku igranog filma, dokumentarnog filma, animiranog filma, eksperimentalnog filma, studentskog filma, manjinskih koprodukcija i regionalne saradnje.