VIVA FESTIVAL

Viva Film Festival je domaći i međunarodni takmičarski filmski festival s fokusom na umjetnička ostvarenja u oblasti dokumentarnog filma koji se bave aktuelnim pitanjima iskonskih ljudskih vrijednosti i biološkog opstanka na Zemlji. Osnovne kategorije Festivala su religija, turizam i ekologija, a svako izdanje Festivala prikaže oko 100 dokumentarnih filmova koji obrađuju ove teme.

Paralelno s projekcijama filmova u Sarajevu Festival organizuje projekcije filmova i u drugim gradovima u BiH. Prvi dio Festivala su projekcijsko-takmičarski dani, a drugi dio su dani filmskih radionica za mlade Viva škola filma, koje se održavaju u 20-ak gradova BiH tokom cijele godine.

Viva Film Festival se održava svake godine u septembru. Prvo izdanje Festivala je održano 2015. godine.