Kreativni gradovi UNESCO-a su posvećeni podizanju svijesti o snažnoj ulozi kreativnosti i inovativnosti u izgradnji održivih gradova i doprinosu kreativnih gradova u provođenju UN-ove Agende održivog razvoja do 2030. godine.

Agenda održivog razvoja do 2030. godine ocrtava viziju održivije budućnosti, koja je pravednija, inkluzivnija, mirnija i ekološki prihvatljivija. Agendu čini 17 Ciljeva održivog razvoja i 169 podciljeva koji daju smjernice za oblikovanje i provođenje politika na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou.

Agenda održivog razvoja prepoznaje kulturu i kreativnost kao moćne pokretače održivog razvoja. Uloga kulture se posebno ogleda u Cilju 11 – Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim, kao i u drugim ciljevima održivog razvoja koji se odnose na socijalnu uključenost, otvaranje novih radnih mjesta, rodnu ravnopravnost ili zaštitu životne sredine.

Saznajte više o UN-ovoj Agendi održivog razvoja do 2030. godine ovdje.

SDG ciljevi latinica INVERTNI-01
SDG ciljevi latinica INVERTNI-02
SDG ciljevi latinica INVERTNI-03
SDG ciljevi latinica INVERTNI-04
SDG ciljevi latinica INVERTNI-05
SDG ciljevi latinica INVERTNI-06
SDG ciljevi latinica INVERTNI-07
SDG ciljevi latinica INVERTNI-08
SDG ciljevi latinica INVERTNI-09
SDG ciljevi latinica INVERTNI-10
SDG ciljevi latinica INVERTNI-11
SDG ciljevi latinica INVERTNI-12
SDG ciljevi latinica INVERTNI-13
SDG ciljevi latinica INVERTNI-14
SDG ciljevi latinica INVERTNI-15
SDG ciljevi latinica INVERTNI-16
SDG ciljevi latinica INVERTNI-17
SDG ciljevi latinica INVERTNI-18