Sarajevo je glavni grad države Bosne i Hercegovine. Ono je njen administrativni, privredni, kulturni, univerzitetski i sportski centar.

Uprava
Grad Sarajevo je jedinica lokalne samouprave koju čine četiri centralne gradske općine: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad.

Kanton Sarajevo čine Grad Sarajevo i pet susjednih općina: Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Trnovo i Vogošća.

Privreda
Sarajevo ima najveću koncentraciju privrednog razvoja u Bosni i Hercegovini, te doprinosi 38% državnom BDP-u. Najjače privredne grane su turizam i trgovina, te prehrambena industrija, proizvodnja duhana, automobilska industrija i proizvodnja namještaja.
Stanovništvo
Sarajevo je najnaseljeniji grad Bosne i Hercegovine sa procijenjenim brojem stanovnika
275.524 (Grad) i 413.593 (Kanton).
Površina
Ukupna površina Sarajeva je
141.5 km² (Grad) i 1,277.3 km² (Kanton).
Geografija
Okruženo planinama, Sarajevo je smješteno u Sarajevskom polju na nadmorskoj visini od oko 500 metara.
Klima
Sarajevo ima umjerenu kontinentalnu klimu pod uticajem srednjoevropske kontinentalne klime sa sjevera i mediteranske klime sa juga.
Narodi
U Sarajevu žive konstitutivni narodi Bošnjaci, Hrvati i Srbi, te druge manjine različitog etničkog ili vjerskog porijekla.
Jezik
Zvanični jezici su bosanski, hrvatski i srpski.
Religija
Sarajevo se odlikuje multietničnošću i vjerskom raznolikošću u kojem zajedno žive sljedbenici islama, rimokatoličanstva, hrišćanskog pravoslavlja, judaizma i drugih manjinskih religija.
Screenshot 2020-07-03 at 09.25.37

Gradska uprava Grada Sarajeva

Služba za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Gradske uprave Grada Sarajeva izvršava upravne i stručne poslove, u okviru samoupravnog djelokruga Grada, u sljedećim oblastima:

• zaštita kulturno-historijskog naslijeđa;
• podrška muzejskim, arhivskim i bibliotekarskim djelatnostima;
• organizacija i realizacija kulturnih i sportskih manifestacija;
• podrška muzičkim, pozorišnim i audiovizuelnim djelatnostima;
• provođenje mjera i aktivnosti u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja;
• izgradnja, obnova i održavanje sportskih objekata;
• kreiranje i provođenje omladinske politike, saradnja sa sektorom mladih i poboljšanje položaja mladih.

U oblasti filma, Grad Sarajevo sufinansira filmske festivale u Sarajevu, podržava filmske autore i snimanje filmova od umjetničke vrijednosti i interesa za Grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.

Projektni tim Službe za obrazovanje, kulturu, sport i mlade i Službe za lokalnu samoupravu i razvoj grada podržava Udruženje Obala Art Centar koje po odluci Gradskog Vijeća upravlja statusom grada filma UNESCO-a.

Flag_of_Sarajevo_Canton.svg

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo podržava razvoj sportskih i kulturnih sadržaja i djelatnosti, s principom poštivanja prava na jednakost kreativnog razvoja institucija i pojedinaca. Ministarstvo podržava i međunarodnu saradnju s ciljem razmjene iskustava i znanja, te promociju kulture i sporta Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine.

Sektor za kulturu vrši upravne i stručne poslove koji se odnose na:

• utvrđivanje i predlaganje politike razvoja kulture i kulturnih djelatnosti,
• pripremanje, provođenje i praćenje zakona i propisa u oblasti kulture,
• osnivanje i nadzor nad radom javnih ustanova kulture,
• organizovanje i učestvovanje u organizovanju kulturnih manifestacija,
• regulisanje i obezbjeđivanje uslova za zaštitu, revitalizaciju, restauraciju kulturno-historijskog naslijeđa, muzeja i spomenika,
• i druge poslove u nadležnosti Ministarstva.

U oblasti filma, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo sufinansira filmske festivale, finansira produkciju i koprodukciju filmova, te izdaje neophodne dozvole za snimanje u Kantonu Sarajevo.