pravoljudski

Pravo Ljudski Film Festival je festival dokumentarnog i eksperimentalnog filma, koji istražuje sve forme, prakse i zajedničke prostore kina i audiovizuelnih umjetnosti.

Festival ima jedan takmičarski program i više programskih sekcija u okviru kojih se prikazuje oko 80 dokumentarnih i eksperimentalnih filmova i audiovizuelnih uradaka. Takmičarski program namijenjen za prve ili druge autorske filmove istražuje nove praske, razdvajanja i sjecišta u jeziku kreativnog dokumentarnog i eksperimentalnog filma.

Pravo Ljudski Film Festival se održava svake godine u drugoj sedmici novembra u kino salama, pozorištima, bibliotekama, umjetničkim galerijama i parkovima u Sarajevu, a nakon toga putuje širom zemlje. Prvo izdanje festivala održano je 2006. godine.